۱۲/مرداد/۱۴۰۱

گل رز چینی یا گل ختمی چینی

گل رز چینی گل رز چینی گیاهی علفی شکل بوده و بومی جنوب شرقی آسیا می باشد دارای گلهای بزرگ بوده و ارتفاع حدود دو متر […]